Napisane przez: olusia77 | 8 grudnia 2009

Architektura Średniowiecza

Katedra Notre Dame

Architektura wieków średnich kontynentu europejskiego przede wszystkim opierać będzie się na tym co udało się osiągnąć cesarstwu rzymskiego. Po jego rozpadzie na dwie oddzielne części kształtowały się dwa osobne burty architektoniczne oraz kulturowe bezpośrednio związane także ze sprawami wiary. Okres średniowiecza był specyficznym, bardzo religijnym okresem gdzie stawiano przede wszystkim na sprawy ducha, a nie ciała. Do najważniejszych średniowiecznych budowli zaliczyć będziemy mogli więc przede wszystkim kościoły i wszystkie inne budynki o znaczeniu sakralnym, które przeważnie budowano na planie centralnym. Do jednych z najważniejszych i najbardziej reprezentacyjnych budowli okresu wczesnośredniowiecznego zaliczyć będziemy mogli zaliczyć Hagia Sofia, która wzniesiona została na planie greckiego krzyża, gdzie najwyższy punkt znajduje się w punkcje przecięcia jego ramion. W celach zdobniczych zastosowanie znalazły przede wszystkim różnego rodzaju orientalne motywy, mozaiki i tym podobne. Architektura ta z zewnątrz będzie ciężką, dodatkowo daje niezwykłe poczucie przestrzeni i lekkości konstrukcji w samym wnętrzu. Architektura średniowieczna poprzedzana jest przed architekturę wczesnych chrześcijan, która czasowo tkwić będzie jeszcze w czasach antycznych. W europie zachodniej wyróżnić możemy natomiast trzy różne typy architektury tego okresu

Bazylika Mariacka, Gdańsk

Reklamy
Napisane przez: olusia77 | 8 grudnia 2009

Życie religijne i kultura chrześcijańska w Średniowieczu

 

Smętna Dobrodziejka

Życie średniowiecznego człowieka pozostawało pod przemożnym wpływem Kościoła. Dzwony kościelne wyznaczały pory dnia i modlitwy (zanim w XIV wieku pojawiły się pierwsze mechaniczne zegary). Także kalendarz dostosowany był do potrzeb Kościoła. Rok kościelny oparty był na tablicach paschalnych wyznaczających ruchome daty świąt wielkanocnych.  Boże Narodzenie obchodzono jako początek roku kościelnego,  następnie  święta: Matki Bożej Gromnicznej, Wielki Post, który początkowo liczył pięć tygodni, później Wniebowstąpienie Jezusa,  Zesłanie Ducha Świętego z oktawą, święto apostołów Piotra i Pawła, narodzenie św. Jana Chrzciciela, Wniebowstąpienie NMP,  święto Michała Archanioła,  Narodzenie NMP, potem dodano Dni Krzyżowe przed Wniebowstąpieniem , Znalezienie Krzyża św. czy święta lokalne wprowadzone przez  biskupów ordynariuszy poszczególnych diecezji. Ośrodkiem tygodnia była niedziela a każdy dzień podzielono na godziny kanoniczne według brewiarza (np laudesy, pryma,  tercja, seksta, nona, nieszpory i kompleta)

Źródło: http://www.arekbednarczyk.republika.pl/kul.shtml, 08.12.2009

 

Madonna Łokietkowa

Bogurodzica RekopisBogurodzica

Bogurodzica

Najstarsza utrwalona polska pieśń religijna i najstarszy zachowany polski tekst poetycki.

Utwór powstał w średniowieczu, najprawdopodobniej na przełomie XIII i XIV wieku[1]. Pierwszy zapis tekstu jest późny, bo z początku XV wieku, wcześniejsze zapisy mogły zaginąć, ale też tekst mógł krążyć w obiegu ustnym.

Bogurodzica pełniła – według współczesnych pojęć – rolę hymnu państwowego. W 1506 roku tekst pieśni został dołączony do Statutów Jana Łaskiego z informacją, że jej autorem jest św. Wojciech. Większość współczesnych badaczy odrzuca jednak jego autorstwo 

Bogurodzica

Najstarsza utrwalona polska pieśń religijna i najstarszy zachowany polski tekst poetycki.

Utwór powstał w średniowieczu, najprawdopodobniej na przełomie XIII i XIV wieku[1]. Pierwszy zapis tekstu jest późny, bo z początku XV wieku, wcześniejsze zapisy mogły zaginąć, ale też tekst mógł krążyć w obiegu ustnym.

Bogurodzica pełniła – według współczesnych pojęć – rolę hymnu państwowego. W 1506 roku tekst pieśni został dołączony do Statutów Jana Łaskiego z informacją, że jej autorem jest św. Wojciech. Większość współczesnych badaczy odrzuca jednak jego autorstwo

Żródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Bogurodzica_rekopis1407.png&filetimestamp=20051214024356

Średniowiecze

Epoka w historii i kulturze europejskiej, obejmująca okres między starożytnością[1] a czasami nowożytnymi.

Granice czasowe średniowiecza nie są ściśle ustalone, szczególnie w przypadku granicy początkowej (zobacz: starożytność). Najczęściej przyjmuje się, że jest to okres historyczny rozciągający się od czasów rozpadu Cesarstwa Zachodniorzymskiego i wielkiej wędrówki ludów, do początków renesansu.

Nazwa epoki wywodzi się z nazwy środka epoki łacińskiego określenia medius aevus (średni wiek), lub media aetas (wieki średnie). Została wprowadzona jeszcze w samym średniowieczu przez pobożnych chrześcijan, którzy uważali czasy, w których żyli, za interwał między pierwszym, a drugim przyjściem Chrystusa. W XV i XVI wieku odwołali się do niej włoscy humaniści, pragnąc wyróżnić „wieki średnie” jako mroczny okres, oddzielający ówczesne czasy od świetnej epoki starożytności. Taką periodyzację spopularyzował Christoph Keller (Cellarius) w XVII wieku.

 Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aredniowiecze, 07.12.2009

Kategorie